Gatunki botaniczne


Środowisko naturalne

   Rodzaj Fuchsia jest jednym z 21 rodzajów rodziny Onagraceae. Dzieli się na 12 sekcji, reprezentowanych w naturze przez ok. 125 gatunków (i podgatunków) botanicznych z licznymi naturalnymi odmianami i hybrydami (mieszańcami międzygatunkowymi). Ok. 120 gatunków pochodzi z Ameryki Łacińskiej, 4 gatunki z Nowej Zelandii i 1 gatunek z Tahiti.

Zasięg występowania fuksji w naturze

   W naturze są to półkrzewy, krzewy, małe drzewa lub rzadziej pnącza. Jest też gatunek płożący. Niektóre gatunki botaniczne miejscowa ludność eksploatuje ze względu na ich owoce, drewno, kwiaty lub barwniki zawarte w kwiatach. Jednak większość gatunków to rośliny dziko rosnące wysoko w górach.


Zobacz, jak wygląda naturalne środowisko fuksji w Andach peruwiańskich i Nowej Zelandii
Eksploracja i badania naukowe

   Do dzisiaj organizowane są naukowe ekspedycje, które za zadanie mają m. in. odkrywanie nowych gatunków. Działalność ta w ostatnich latach ulega nawet intesyfikacji w związku z postępującym wycinaniem lasów w Ameryce Środkowej i Południowej i obawą, że bezpowrotnie zostaną utracone nie odkryte dotąd gatunki. Ekspedycje często powracają z bogatymi plonami odkryć nowych gatunków lub chociażby nowych stanowisk bardzo rzadkich endemicznych fuksji. W związku z powyższym nie traktujmy tego rozdziału jako zamkniętego.
   Jest na świecie grupa osób od lat profesjonalnie zajmująca się fuksjami. Należą do nich eksplorerzy i botanicy z różnych krajów, choć największy udział mają amerykanie i brytyjczycy. Prowadzone są poważne badania naukowe nad gatunkiem Fuchsia, pozwalające m.in. na coraz lepszego poznanie historii jego rozprzestrzeniania lub wewnątrzgatunkowych pokrewieństw. Efektem badań filogenetycznych i biogeograficznych było m.in. wyodrębnienie w 2003 roku nowej sekcji (Verrucosa). Dane i podziały zawarte w tej części odzwierciedlają aktualny stan wiedzy i w przyszłosci mogą ulec zmianom lub rozszerzeniom.
   W czasie istnienia tego serwisu ( ok. 10 lat ) już kilka razy musiałem aktualizować dane w związku z odkryciami naukowymi. Ostatni raz w 2007 roku. Dla mnie osobiście jest to pasjonujące...

ODKRYCIE Z 2007 ROKU !

Odkryto nowy gatunek fuksji, a profesor P.E. Berry opisał go w sierpniu 2007.
Fuchsia aquaviridis została umieszczona w sekcji Fuchsia !


   Jeżeli wzbudziły Twoją ciekawość powyższe informacje, to zapraszam do zapoznania się z "prehistorią" fuksji, czyli opowieścią o powstaniu gatunku i badaniach, które doprowadziły nas do tej wiedzy.
A zaczęło się to wtedy, gdy powstawał nasz bursztyn i pokłady soli w Wieliczce...
Cofnijmy się trochę w czasie... o jakieś 41 milionów lat...

 Poznaj "prehistorię" fuksji  

   Jak wcześniej wspomniałem, są na świecie ludzie dla których fuksje botaniczne to nie tylko hobby ale i zawód. Jak w każdym zawodzie, są wśród nich osoby bardziej lub mniej znane. Mamy także w Polsce profesjonalistów...

 Poznaj profesjonalistów 
Ilustracje i opisy gatunków botanicznych rodzaju Fuchsia

   Zapraszam do zapoznania się z gatunkami botanicznymi fuksji. Są wśród nich rośliny przepiękne i niepozorne, drzewa i płożące się maleństwa, krzewy i liany, rośliny z kwiatami kilkunastocentymetrowej długości i trzymilimetrowymi.
   Dział jest stale uzupełniany w miarę moich możliwości, a aktualnie już 140 gatunków, podgatunków i odmian gatunków jest opisanych i zilustrowanych zdjęciami !


W grudniu 2010 rozpocząłem poprawianie, uaktualnianie i rozszerzanie opisów gatunków botanicznych. Ten proces będzie trwał sukcesywnie, aż do pełnego opisania wszystkich. Gatunki już opracowane są wyróżnione jasnozielonym kolorem tła pod swoją nazwą w tabelach.


Rozpocząłem od sekcji Hemsleyella, następnie zrobiłem sekcje: Procumbentes, Ellobium, Kierschlegeria, Verrucosa, Jimenezia i Encliandra. Dalsze prace trwają...


Poniżej znajdują się wejścia do stron z tabelami poszczególnych sekcji rodzaju Fuchsia a z nich z kolei do stron zawierających opisy poszczególnych gatunków i podgatunków (z ewentualnymi odmianami).

Sekcja EllobiumSekcja EncliandraSekcja FuchsiaSekcja HemsleyellaSekcja JimeneziaSekcja Kierschlegeria
Sekcja PachyrrhizaSekcja ProcumbentesSekcja QuelusiaSekcja SchufiaSekcja SkinneraSekcja Verrucosa


Nazwy gatunków botanicznych

   Z biegiem lat i odkryć powstał spory "bałagan" w nazewnictwie gatunków botanicznych. Różni botanicy różnie nazywali ten sam gatunek, a inni taką samą nazwę dawali zupełnie różnym gatunkom. Powstało mnóstwo synonimów nazw. Nie mówiąc o zmianach przynależności gatunkowej wynikającej z postępu badań i wiedzy.

Zobacz próbę uporządkowania tego "bałaganu" - ale (uwaga!) jest to lektura dla naprawdę zainteresowanych.


forum

ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2014
wersja 5.00 - Mariusz J. Głębowski © Warszawa 2000-2014